Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη

Μείνετε συνδεδεμένοι

Με χαρά θα συνεχίσουμε την επικοινωνία μας!

Στη MAIS INFORMATION SYSTEMS γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και προσπαθούμε να είμαστε σαφείς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά στοιχεία σας. Για το λόγω αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρίας. Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι στην εταιρεία μας, δεν συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Καλωσορίζουμε τις αλλαγές που επήλθαν ως μέρος του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για τον ΓΚΠΔ, δημιουργήσαμε τη σελίδα Υποστήριξης ΓΚΠΔ - GDPR Support page . Πρόκειται για μία σελίδα σχεδιασμένη έτσι ώστε να μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα έξι δικαιώματα σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, με όσο δυνατόν ευκολότερο τρόπο. Παρακαλούμε επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στη σελίδα Υποστήριξης ΓΚΠΔ. Όλες τις καταχωρήσεις μέσω αυτής της σελίδας, θα διαχειρίζεται ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων που έχουμε ορίσει. Για τυχόν αιτήματα που προκύπτουν , παρακαλούμε επικοινωνήστε με dataprotection@mais.gr

Η εταιρεία MAIS INFORMATION SYSTEMS, με έδρα τον Χολαργό, Ναυαρίνου 4, Τ.Κ. 15562, με ΑΦΜ 140224109, email: info@mais.gr, τηλ.: 210 7224999, website: www.mais.gr, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών & συνεργατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει.
Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: dataprotection@mais.gr. Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) κο Γάτο Παναγιώτη, email: dpo@mais.gr, τηλέφωνο: 210 7224999

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο www.mais.gr. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για οποιεσδήποτε συσκευές, τοποθεσίες web, πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών ή άλλες διαδικτυακές εφαρμογές, που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή παρέχουν σύνδεση σε αυτή (συνολικά αναφερόμενες ως οι «Υπηρεσίες» μας).. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιείτε υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet, τηλεόραση ή μια οικιακή συσκευή ή άλλη έξυπνη συσκευή για πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας. Παρακάτω θα βρείτε μια σύνοψη με τις βασικές πληροφορίες που περιέχονται στην Πολιτική Απορρήτου. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες συνεχίστε την ανάγνωση παρακάτω.

Συλλέγουμε διάφορους τύπους πληροφοριών σε σχέση με τις Υπηρεσίες, όπως:
1. Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας,
 • Αν επικοινωνήσετε από την εφαρμογή jivo chat υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας jivochat. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και τους όρους χρήσης, παρακαλούμε να ανατρέξετε στις κατωτέρω ιστοσελίδες https://www.jivochat.com/privacy/
 • Αν παραγγείλετε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία επί πληρωμή από εμάς, ενδέχεται να ζητήσουμε το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής και χρέωσης για να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας.
 • Αν συμμετέχετε σε κάποιον online ή offline διαγωνισμό ή έρευνα ή προωθητική ενέργεια που διοργανώνουμε, ενδέχεται να ζητήσουμε το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση email, την ηλικία και το φύλο σας, τα προσωπικά ή επαγγελματικά ενδιαφέροντά σας, λοιπά προσωπικά χαρακτηριστικά και την άποψή σας για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας.
 • Η επικοινωνία μέσω του τηλεφωνικού κέντρου επίσης ενδέχεται να ηχογραφηθεί.
2. Πληροφορίες με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών

Επιπλέον των πληροφοριών που παρέχετε, θα συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μας μέσω ανάλογου λογισμικού. Θα συλλέγουμε τα εξής:

 • Πληροφορίες διεύθυνσης MAC, διεύθυνση IP, έκδοση λειτουργικού συστήματος, και άλλα στατιστικά στοιχεία
 • Πληροφορίες σύνδεσης – όπως χρόνος και διάρκεια χρήσης της Υπηρεσίας, και τυχόν πληροφορίες που βρίσκονται αποθηκευμένες σε cookies.
 • Πληροφορίες γεωγραφικής τοποθεσίας
3. Πληροφορίες που αποκτούμε από πηγές τρίτων.

Μπορεί να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από δημόσια και εμπορικά διαθέσιμες πηγές (όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία), τις οποίες μπορεί να συνδυάζουμε με άλλες πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς ή σχετικά με εσάς. Επίσης, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όταν επιλέγετε να συνδεθείτε με αυτές τις υπηρεσίες.

4. Άλλες πληροφορίες που συλλέγουμε

Ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, τη συσκευή σας ή την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών που περιγράφουμε σε εσάς στο σημείο συλλογής ή, διαφορετικά, αφού δώσετε την ξεχωριστή συναίνεσή σας εφόσον απαιτείται.

Θα χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • για την εγγραφή σας σε μια Υπηρεσία,
 • για την παροχή μιας Υπηρεσίας ή λειτουργίας που έχετε ζητήσει,
 • για την παροχή προσαρμοσμένου περιεχομένου, καθώς και εξατομικευμένων υπηρεσιών, βάσει παλαιότερων δραστηριοτήτων σας στις Υπηρεσίες μας, αφού δώσετε την ξεχωριστή συναίνεσή σας εφόσον απαιτείται,
 • για σκοπούς διαφήμισης, όπως για την παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων, περιεχομένου διαφημιζόμενων, καθώς και για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων επικοινωνίας, αφού δώσετε την ξεχωριστή συναίνεσή σας εφόσον απαιτείται,
 • για την αξιολόγηση και την ανάλυση της αγοράς, των πελατών, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, προκειμένου να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα, μέσω στατιστικών διεργασιών όπου απαιτείται, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας, ώστε να σας προσφέρουμε τις πιο συναφείς επικοινωνίες, υπηρεσίες και εμπειρίες.
 • για να ζητήσουμε την άποψή σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τη διεξαγωγή ερευνών πελατών, αφού δώσετε την ξεχωριστή συναίνεσή σας εφόσον απαιτείται,
 • για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης
 • για τη διευκόλυνση της παροχής ενημερώσεων λογισμικού,
 • για άλλο σκοπό, αφού δώσετε την ξεχωριστή συναίνεσή σας.

Συνδυάζουμε πληροφορίες από ή για εσάς, μεταξύ άλλων σε διαφορετικές Υπηρεσίες ή συσκευές, για λόγους που συνάδουν με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Όταν χρησιμοποιούμε αξιόπιστα τρίτα μέρη για τον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων μας, διασφαλίζουμε ότι υπάρχει νομικώς εκτελεστή σύμβαση ανάμεσα σε εμάς και τον τρίτο πάροχο.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας εσωτερικά στο πλαίσιο της επιχείρησής μας μόνο στο βαθμό που αυτό θα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των Υπηρεσιών:

Εταιρικοί συνεργάτες.

Ενδέχεται, επίσης, να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε αξιόπιστους εταιρικούς συνεργάτες προκειμένου να σας παρέχουν υπηρεσίες για εμάς ή εκ μέρους μας. Επίσης, ενδέχεται να σας παρέχουν προωθητικό υλικό, διαφημίσεις και άλλου είδους υλικό, αφού δώσετε την ξεχωριστή συναίνεσή σας.

Άλλα μέρη όταν απαιτείται από τη νομοθεσία ή εάν είναι απαραίτητο για την προστασία των υπηρεσιών μας.

Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα μέρη: για λόγους συμμόρφωσης με τη νομοθεσία ή ως απόκριση σε υποχρεωτική νομική διαδικασία (όπως όταν υπάρχει ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική εντολή), για λόγους επαλήθευσης ή αναγκαστικής συμμόρφωσης με τις πολιτικές που διέπουν τις Υπηρεσίες μας και για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της MAIS, των εταιρικών συνεργατών ή πελατών της.

Άλλα μέρη αναφορικά με τις εταιρικές συναλλαγές.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτο μέρος στο πλαίσιο συγχώνευσης ή μεταφοράς, εξαγοράς ή πώλησης ή σε περίπτωση χρεωκοπίας.

Άλλα μέρη με τη συναίνεσή σας ή την καθοδήγησή σας.

Επιπλέον των αποκαλύψεων που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν σε τρίτα μέρη, όταν δώσετε ξεχωριστά τη συναίνεσή σας ή ζητήσετε την εν λόγω κοινοποίηση.

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την MAIS INFORMATION SYSTEMS απολαμβάνει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείται την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα στη φορητότητα:

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης:

Όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση dataprotection@mais.gr.

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ:

Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων σας και έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα φυσικά και τεχνικά μέτρα για τη διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε αναφορικά με τις Υπηρεσίες. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι παρόλο που προβαίνουμε σε εύλογες ενέργειες για την προστασία των πληροφοριών σας, καμία τοποθεσία web, συναλλαγή στο Internet, σύστημα υπολογιστών ή ασύρματη σύνδεση δεν παρέχει απόλυτη ασφάλεια. Δεν θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που απαιτείται για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν από τα συστήματά μας όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητα.

Προβαίνουμε σε εύλογες ενέργειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε τις πληροφορίες σας βάσει της ακόλουθης λογικής:
 • τουλάχιστον για τη διάρκεια για την οποία χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες για την παροχή μίας υπηρεσίας,
 • όπως απαιτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάποια σύμβαση ή στο πλαίσιο των εκ του νόμου υποχρεώσεών μας ή
 • μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή για μεγαλύτερο διάστημα, εάν αυτό απαιτείται στο πλαίσιο τυχόν σύμβασης, από την ισχύουσα νομοθεσία ή για στατιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ότι υπόκεινται στα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Οι Υπηρεσίες μας μπορεί να συνδέονται σε τοποθεσίες web και υπηρεσίες τρίτων που δεν ελέγχονται από εμάς. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ασφάλεια ή το απόρρητο τυχόν πληροφοριών που συλλέγονται από τοποθεσίες web ή άλλες υπηρεσίες. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τις δηλώσεις απορρήτου που ισχύουν για τις τοποθεσίες web και τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιείτε.
Η MAIS δεν ευθύνεται για τις εν λόγω υπηρεσίες τρίτων.

Εμείς, καθώς και ορισμένα τρίτα μέρη που παρέχουν περιεχόμενο, διαφημίσεις ή άλλη λειτουργικότητα στις Υπηρεσίες μας, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookie, pixel, beacon και άλλες τεχνολογίες σε ορισμένα τμήματα των Υπηρεσιών μας, όπως εξηγείται πιο αναλυτικά παρακάτω.

Cookie

Τα cookie είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύουν πληροφορίες στον υπολογιστή, στην τηλεόραση, στο κινητό τηλέφωνο ή σε άλλες συσκευές. Επιτρέπουν στο φορέα που τα τοποθέτησε στη συσκευή σας να σας αναγνωρίζει σε διαφορετικές τοποθεσίες web, υπηρεσίες, συσκευές ή/και περιόδους περιήγησης. Τα cookie εξυπηρετούν πολλούς χρήσιμους σκοπούς.

Beacon ή/και pixel

Μαζί με ορισμένα τρίτα μέρη, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τεχνολογίες που ονομάζονται beacon ή pixel, οι οποίες μεταδίδουν πληροφορίες από τη συσκευή σας προς κάποιο διακομιστή. Τα beacon και τα pixel μπορούν να ενσωματώνονται σε διαδικτυακό περιεχόμενο, βίντεο και email. Επίσης, μπορούν να επιτρέπουν σε ένα διακομιστή να διαβάζει ορισμένους τύπους πληροφοριών από τη συσκευή σας, να γνωρίζει πότε έχετε προβάλει συγκεκριμένο περιεχόμενο ή κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα email, καθώς και να προσδιορίζει την ώρα και την ημερομηνία προβολής του beacon και του pixel, καθώς και τη διεύθυνση IP της συσκευής σας. Εμείς και ορισμένα τρίτα μέρη χρησιμοποιούμε beacon και pixel για διάφορους σκοπούς, όπως για την ανάλυση της χρήσης των Υπηρεσιών μας και (σε συνδυασμό με cookie) για την παροχή περιεχομένου και διαφημίσεων που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια για εσάς.

Οι Υπηρεσίες μας χρησιμοποιούν πρόσθετα κοινωνικών δικτύων (“Πρόσθετα”). Όταν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία που περιέχει Πρόσθετα, οι πληροφορίες μπορεί να μεταφέρονται απευθείας από τη συσκευή σας στον πάροχο του κοινωνικού δικτύου. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από το Πρόσθετο. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο, η από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας μπορεί να αναφέρεται στο λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο. Εάν αλληλεπιδράσετε με τα Πρόσθετα, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στις επιλογές “Μου αρέσει”, “Ακολουθώ” ή “Κοινοποίηση” ή εισαγάγετε κάποιο σχόλιο, οι πληροφορίες ενδέχεται να εμφανιστούν αυτόματα στο προφίλ σας στο κοινωνικό δίκτυο. Ακόμα και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο, είναι πιθανό τα Πρόσθετα να μεταδώσουν τη διεύθυνση IP στους παρόχους του κοινωνικού δικτύου. Αυτό θα πρέπει να το λαμβάνετε υπόψη κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

Πάροχοι Προσθηκών που χρησιμοποιούνται στις Υπηρεσίες μας

Εάν είστε μέλος ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα κοινωνικά δίκτυα και δεν θέλετε ο Πάροχος να συνδέει τα δεδομένα που αφορούν την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών μας με τα δεδομένα μέλους που είναι ήδη αποθηκευμένα από τον Πάροχο, αποσυνδεθείτε από το κοινωνικό δίκτυο προτού χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας.

 • Facebook
 • Google+
 • Twitter+
 • Youtube
 • Instagram

Τα σήματα που εμφανίζονται στο site αυτό, είναι κατοχυρωμένα και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της MAIS INFORMATION SYSTEMS. Όλα τα ονόματα προϊόντων τρίτων κατασκευαστών που αναφέρονται στο site, αναγνωρίζονται σαν σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιρειών-ιδιοκτητών.

Εάν έχετε συγκεκριμένες ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την MAIS) στη διεύθυνση: Ναυαρίνου 4, Χολαργός Τ.Κ. 155 62, Αθήνα

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση dataprotection@mais.gr. Εάν θέλετε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, εναντίωση, περιορισμό επεξεργασίας ή φορητότητα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση `GDPR Support`.

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις Εποπτικές αρχές της ΕΕ εδώ (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Στη MAIS ενδιαφερόμαστε για την προστασία του απορρήτου των πελατών μας. Επειδή ενδιαφερόμαστε, κάνουμε βήματα για να εξασφαλίζουμε ότι όλα μας τα προϊόντα και οι υπηρεσίες δημιουργούνται σύμφωνα με την αρχή προστασίας των δεδομένων από το σχεδιασμό τους. Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε, χρησιμοποιούνται για να κάνουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, όσο καλύτερα γίνεται. Στην προσπάθειά μας αυτή, φροντίζουμε πάντα τα δεδομένα σας να είναι προστατευμένα και να χρησιμοποιούνται μόνο όπου είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε μία υπηρεσία ή ένα προϊόν. Κατανοούμε τη διαδρομή που ακολουθούν τα δεδομένα σας, για να εξασφαλίζουμε ότι είναι ασφαλή, προστατευμένα και σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις Εποπτικές αρχές της ΕΕ εδώ (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

Ελέγχετε τακτικά για τυχόν ενημερώσεις, την Πολιτική Απορρήτου. Εφόσον έχει αναρτηθεί μία ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου, συμφωνείτε με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση. Η πλέον πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου θα βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση www.mais.gr. Μπορείτε να ελέγξετε την ημερομηνία έναρξης ισχύος (στο κάτω μέρος του παρόντος) για να δείτε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η Πολιτική Απορρήτου.

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να τροποποιείται. Στην περίπτωση αυτή, θα ανανεώνεται και η ημερομηνία έναρξης ισχύος που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου αυτού.

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος Πολιτικής Απορρήτου: 25 Μαΐου 2018