Δημιουργήστε νέο αίτημα

Παρακαλούμε να μας παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.

Παρακολούθηση αιτήματος

Ενημερώνεται συστηματικά το αρμόδιο τμήμα υποστήριξης

Αναζήτηση αιτήματος

Παρακολουθείστε όλα τα αιτήματα που έχετε δημιουργήσει.

Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων Επικοινωνίας &Υποστήριξης -HelpDesk

Με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των αιτημάτων υποστήριξης και την ποιοτικότερη εξυπηρέτησή σας, δημιουργήσαμε το παρόν σύστημα διαχείρισης αιτημάτων. Σε κάθε αίτημα ανατίθεται ένας μοναδικός αριθμός με τον οποίο μπορείτε να παρακολουθείτε online την πορεία του και τις απαντήσεις που δίνονται από το τμήμα υποστήριξης μας.
Για τη δική σας ενημέρωση παρέχουμε πλήρες αρχείο και ιστορικό όλων των αιτημάτων σας.

Παροχές τεχνικής υποστήριξης

Τεχνική υποστήριξη με online σύνδεση μέσω διαδικτύου, με το σύστημα που αντιμετωπίζει πρόβλημα. Σας παρέχει την δυνατότητα της άμεσης τεχνικής υποστήριξης από ένα ειδικευμένο σύμβουλο.

Η διαδικασία σύνδεσης είναι απλή και γρήγορη, ενώ για την πραγματοποίησή της απαιτείται η αρωγή του πελάτη. Είναι μια υπηρεσία ασφαλής και άμεση, η οποία μας επιτρέπει να κάνουμε όλες τις ενέργειες χωρίς την φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις σας.

Προσφέρει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης σε θέματα λογισμικού (software) ή υλικών (hardware), σε επιχειρήσεις πελάτες της Mais με συμβόλαια υποστήριξης ή ειδικές συμφωνίες.

Παρέχεται άμεση τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση, με την μορφή συμβουλών ώστε να ξεπεραστεί το τεχνικό πρόβλημα. Η υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης είναι άμεση και αποτελεσματική.
Προσφέρει ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες τηλεφωνικής υποστήριξης σε θέματα λογισμικού (software) ή υλικών (hardware), σε επιχειρήσεις πελάτες της Mais με συμβόλαια υποστήριξης ή ειδικές συμφωνίες.

Η Mais εφαρμόζει υπηρεσίες προληπτικής τεχνικής υποστήριξης, σε πελάτες της, με στόχο τον έλεγχο της εγκατάστασης. Με τις υπηρεσίες προληπτικής τεχνικής υποστήριξης, αντιμετωπίζονται πιθανά προβλήματα πριν γίνουν σημαντικά για την επιχείρηση.

Με τα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης προσφέρονται υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης της εγκατάστασης με αποτέλεσμα την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων πριν γίνουν σημαντικά. Η άμεση επαφή και η ενημέρωση της διοίκησης για την εξέλιξη – αναβάθμιση της μηχανογραφικής εγκατάστασης.

Τεχνική Υποστήριξη, Αιτήματα Μηχανογράφησης Επιχειρήσεων