• Μηχανογράφηση ERP
  • Pylon Commercial
  • Multilanguage
  • Reports

ΑΝΑΦΟΡΑ

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων, εμπορικές εφαρμογές

, PYLON COMMERCIAL

Λίγα λόγια για το έργο που αναλάβαμε και τι κάναμε σε αυτό.

Η εταιρεία SUNSEEKER HELLAS εξειδικεύεται στην πώληση νέων και μεταχειρισμένων σκαφών. Με εξειδικευμένα τμήματα πωλήσεων, μεσιτείας, χρονομίσθωσης, τεχνικής υποστήριξης, μεταγοραστικής εξυπηρέτησης, leasing, νομικής διοίκησης και διοίκησης θαλαμηγού, η SUNSEEKER HELLAS προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε κάθε έναν από τους πελάτες της.

Μας ζητήθηκε η οργάνωση της εταιρείας μέσω της παρακολούθησης των εμπορικών και οικονομικών εργασιών, της λογιστικής παρακολούθησης με δυνατότητα απεικόνισης των ισοζυγίων και σε δεύτερη γλώσσα αναφοράς (αγγλικά). Για την επίτευξη τους εγκαταστήσαμε το PYLON Commercial, χρησιμοποιώντας τα module παρακολούθησης Χρηματικών Λογαριασμών και Τραπεζών, Λογιστικού Σχεδίου, Multilingual πεδίων. Επίσης εφαρμόστηκε η παραμετροποιημένη λειτουργία ειδικών αναφορών διοίκησης με πολυγλωσσικές δυνατότητες, αποδίδοντας την συνολική εικόνα της εταιρείας απευθείας στην μητρική εταιρεία που εδρεύει στο Λονδίνο.

PYLON COMMERCIAL Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων
Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων, εμπορικές εφαρμογές ,EPSILONNET, PYLON COMMERCIAL
Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων, εμπορικές εφαρμογές ,EPSILONNET, PYLON COMMERCIAL