• Μηχανογράφηση ERP
  • Pylon Commercial
  • Υποκαταστήματα
  • ERG (Easy Report Generator)

Αναφορα

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων, εμπορικές εφαρμογές, pylon commercial

Λίγα λόγια για το έργο που αναλάβαμε και τι κάναμε σε αυτό.

Η εταιρεία Veneta Cucine είναι μια οικογενειακή εταιρεία με περισσότερα από 50 χρόνια ιστορίας. Η Veneta Cucine με το πέρασμα των χρόνων μεταμορφώνεται από μια τοπική πραγματικότητα σε ένα γκρουπ διεθνούς επιπέδου με το μεγαλύτερο εργοστάσιο επίπλων κουζίνας στην Ιταλία.

Με την εγκατάσταση του PYLON Commercial επιτεύχθηκε η παρακολούθηση των υποκαταστημάτων της, των παραγγελιών-συμφωνητικών και η παρακολούθηση των προϊόντων σε επίπεδο σχεδίασης μοντέλων (βάση χαρακτηριστικών).Για τις ανάγκες των υποκαταστημάτων πραγματοποιήθηκε η παραμετροποίηση σειρών παραγγελιών, σειρών παραστατικών εισπράξεων καθώς και η διαχείριση χρηστών ανά υποκατάστημα. Με το PYLON Commercial η αναλυτική πληροφόρηση που λαμβάνει η διοίκηση απεικονίζει, σε πραγματικό χρόνο, την τρέχουσα οικονομική, χρηματοοικονομική και εμπορική κατάσταση των παραγγελιών. Επίσης, υφίσταται Live ενημέρωση για τις παραγγελίες – παραγωγή μοντέλου και των τελικών μοντέλων κουζίνας βάση χαρακτηριστικών και εξαρτημάτων.

pylon commercial Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων epsilonnet
Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων, εμπορικές εφαρμογές ,EPSILONNET, PYLON COMMERCIAL
Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων, εμπορικές εφαρμογές ,EPSILONNET, PYLON COMMERCIAL