• Μηχανογράφηση ERP
  • Pylon Commercial
  • SET-KIT
  • ERG (Easy Report Generator)

ΑΝΑΦΟΡΑ

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων, εμπορικές εφαρμογές

,EPSILONNET, PYLON COMMERCIAL

Λίγα λόγια για το έργο που αναλάβαμε και τι κάναμε σε αυτό.

Η ΒΙ.Ε.ΠΑ προσφέρει λύσεις και δυνατότητες αναβάθμισης του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες. Με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και βελτιστοποίηση για εργονομία και απόδοση, έχει καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της στο χώρο των βιομηχανικών εφαρμογών παραγωγής και μηχανών συσκευασίας με δραστηριότητες στην ελληνική αλλά και στην αγορά του εξωτερικού. Με την εγκατάσταση του PYLON Commercial επιτεύχθηκε η παρακολούθηση των έργων-projects καθώς και η διαχείριση του κόστους σε μια εργασία σχεδίασης – κατασκευής ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές κόστος των υπηρεσιών, των διαδικασιών και της παραγωγής.

Επίσης οργανώθηκε το κύκλωμα αποθήκης με δυνατότητα παρακολούθησης ειδών σε προδιαγραφές SET-KIT καθώς και η δημιουργία παραστατικών σύνθεσης και ανάλωσης. Σημαντικό εργαλείο παραμετροποίησης είναι οι ERG (Easy Report Generator) εκτυπώσεις. Είναι σχεδιασμένες σε μορφή pivot απεικονίζοντας την συνολική εικόνα των τμημάτων με report ώστε η διοίκηση να έχει τον τελικό έλεγχο του κόστους. Την εγκατάσταση πραγματοποίησε ο συνεργάτης της Epsilon Net, Mais -business solutions.

Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων, εμπορικές εφαρμογές ,EPSILONNET, PYLON COMMERCIAL
Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων, εμπορικές εφαρμογές ,EPSILONNET, PYLON COMMERCIAL
Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων, εμπορικές εφαρμογές ,EPSILONNET, PYLON COMMERCIAL